starosta, wicestarost i przedstawiciele firmy

25 czerwca, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski Agata Zięba reprezentując Powiat Limanowski podpisali z Fundacją „Opiekuńczość” umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Na mocy tej umowy zlecono prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą w Rabie Niżnej 1, 34-730 Mszana Dolna.

Termin realizacji zadania publicznego planowany jest od dnia 1.07.2020 r. do 30.06.2025 r.