Bezpieczeństwo / Informacje

19.06.2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie dla powiatów województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego w związku z gwałtownym przyrostem wód. Ostrzeżenie dotyczy zlewni wód Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Nidy, Czarnej, Kamiennej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)

Na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo
i krótkotrwale stanów alarmowych. Informacja wydana jest w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje również dla powiatu limanowskiego od godz. 10:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 19.06.2020 r.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 35 %.