W ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną pn. „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, Powiat Limanowski otrzymał 5 000 maseczek ochronnych. Akcja jest przejawem solidarności Polaków, a jej nadrzędnym celem jest wsparcie w walce z epidemią najbardziej potrzebujących instytucji.

Dzisiaj nastąpiło nieodpłatne przekazanie maseczek ochronnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej w ilości 2500 sztuk. Maseczki te zostaną następnie rozdysponowane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu limanowskiego. W najbliższym czasie maseczki trafią także do Domów Pomocy Społecznej. Po 500 sztuk maseczek otrzymają DPS-y z Limanowej, Szczyrzyca, Mszany Dolnej, Raby Niżnej oraz Kasiny Wielkiej.