Zgodnie z zapowiedzią, w dniu dzisiejszym w budynku starostwa odbyło się spotkanie z Witoldem Kozłowskim – Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, członkowie Zarządu Powiatu, a także poseł Wiesław Janczyk, radny wojewódzki Grzegorz Biedroń oraz burmistrz Limanowej Władysław Bieda. W spotkaniu wzięła udział również dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu Alina Marek oraz Prezes limanowskiego Auto Moto Klubu Bogdan Pałka.

Uczestnicy spotkania

Motywem przewodnim wizyty było omówienie trójstronnego porozumienia, zawartego pomiędzy Powiatem Limanowskim, Miastem Limanowianin in">Limanowa oraz Województwem Małopolskim. Dzięki porozumieniu z września 2019 r. oraz umową użyczenia – Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, będzie miała nowa siedzibę – zlokalizowana będzie w budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4. Planowane od dłuższego czasu porozumienie już wkrótce zostanie sfinalizowane – Biblioteka zostanie otwarta i oddania do użytku. Podczas spotkania omówiono również możliwość współpracy na płaszczyźnie inwestycji drogowych. Dyskutowano o perspektywie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wytyczenia nowej drogi, która usprawniłaby dojazd z Limanowej do Krakowa. Jest to duża inwestycja, która niewątpliwie rozciągnie się w czasie, a punktem jej wyjścia będzie opracowanie koncepcji – Zaczniemy oczywiście od koncepcji, to też będzie niemały wydatek. Zlecenie będzie jeszcze w tym roku, ale wpiszemy to do budżetu na przyszły rok- zaznaczył Marszałek Witold Kozłowski.

Prezydium podczas spotkania

Poruszono ponadto kwestie rozwoju Powiatu Limanowskiego, a także pomocy dla przedsiębiorców oraz Szpitala Powiatowego w Limanowej w dobie koronawirusa. Wspomniano również o promocji Powiatu Limanowskiego, poprzez nowe formy wsparcie udzielane przez Województwo Małopolskie w organizacji Wyścigu Górskiego Limanowianin in">Limanowa – Przełęcz pod Ostrą.