Logo Urzędu Pracy w Limanowej

W okresie trwania stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zaleca korzystanie ze swoich usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl, platformy epuap puplimanowa, drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (wykaz numerów w załączniku).

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi klientów oraz mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie ograniczenia, nakazy i zakazy, bezpośrednia obsługa klientów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba (z wyłączeniem pracowników). Pozostali klienci oczekują na korytarzu z zachowaniem odpowiedniej odległości.

Rekomendujemy ograniczanie osobistych wizyt do niezbędnego minimum i zalecamy kontakt przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (przesyłka pocztowa lub pozostawienie pism i wniosków w wystawionych skrzynkach korespondencyjnych znajdującej się w Limanowej przy wejściu do Klubu Pracy, a w Mszanie Dolnej przy wejściu do budynku LPiK).

Celem dokonania rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna – zalecamy korzystanie przede wszystkim z elektronicznej rejestracji dostępnej na stronie www.limanowa.praca.gov.pl). Dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez pobranie druku karty rejestracyjnej i niezbędnych oświadczeń ze strony internetowej PUP lub pobranie druków wystawionych przy skrzynkach podawczych i przesłanie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub złożenie wypełnionych i podpisanych osobiście dokumentów do skrzynek podawczych, dostępnych w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 (przy wejściu do Klubu Pracy) i Mszanie Dolnej przy wejściu do budynku LPiK, przy ul. Starowiejskiej. Dopuszcza się również osobistą rejestrację w siedzibie PUP w Limanowej lub LPiK w Mszanie Dolnej.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgodnienie – telefoniczne terminu osobistej wizyty w urzędzie.

Informujemy, że osoby nie posiadające podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, koniecznego do dokonania elektronicznej rejestracji mogą, bez wychodzenia z domu, założyć profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej a także na platformie Envelo (Grupa Poczty Polskiej). Zakładając profil przy użyciu platformy Envelo konieczne jest potwierdzenie tożsamości w oddziale poczty. Możliwe jest również potwierdzenie profilu zaufanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu na teren urzędu) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy. Zalecamy również posiadanie jednorazowych rękawiczek oraz zabranie w miarę możliwości własnych przyborów do pisania.

Przypominamy! Bezpośrednia obsługa dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją i nie posiadają objawów choroby zakaźnej. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne potraktowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PUP w Limanowej. Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Wykaz telefonów

Rejestracja osób bezrobotnych:

PUP Limanowianin in">Limanowa – 18/ 33 37 849, 18/ 33 37 895,

LPIK Mszana Dolna – 18/33 11 710

Potwierdzanie wizyt i gotowości podjęcia pracy oraz udziału w innych formach aktywizacji zawodowej:

  • Gmina Słopnice, Tymbark – 18/ 33 30 869
  • Gmina Dobra, Laskowa – 18/ 33 37 889
  • Gmina Jodłownik, Kamienica – 18/ 33 37 891
  • Miasto Limanowianin in">Limanowa – 18/ 33 37 834
  • Gmina Łukowica, Gmina Limanowianin in">Limanowa (A-F) – 18/ 33 37 836
  • Gmina Limanowianin in">Limanowa (G-Ż) – 18/ 33 37 838
  • LPIK Mszana Dolna (Gmina Niedźwiedź, Miasto i Gmina Mszana Dolna) – 18/ 33 11 710

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – 18/ 33 37 830

Wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej:

Pożyczki – 18/ 33 37 916, 18/ 33 37 884

Dofinansowania – 18/ 33 37 862, 18/ 33 37 883

Sekretariat PUP (centrala) 18/ 33 75 850