oferta edukacyjna

W związku z czasowym ograniczeniem w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami w dwóch etapach.

W pierwszym etapie – od 15 czerwca do 10 lipca, absolwenci będą mogli złożyć wniosek i uzupełnić go o świadectwo ukończenia szkoły. W drugim etapie – od 31 lipca do 4 sierpnia, absolwenci uzupełnią wnioski o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz będą mogli dokonać zmiany wniosków o przyjęcie, w tym zmianę szkół, do których będą kandydować. Natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną do dnia 12 sierpnia.

Nabór do szkół przeprowadzony będzie w systemie rekrutacji elektronicznej. Uczniowie będą mogli logować się na stronie http://malopolska.edu.com.pl

Zapraszamy uczniów do zapoznania się z ciekawą ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez Powiat Limanowski – „Drodzy uczniowie szkół podstawowych, przed Wami bardzo ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadpodstawowej. Dlatego już dzisiaj, zachęcam Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski. Oferta prezentuje wiele ciekawych kierunków kształcenia. Bogaty wachlarz możliwości, ułatwi podjęcie decyzji, co do dalszej drogi edukacyjnej. Zachęcam do wyboru szkół w naszym Powiecie, gdzie zdobędziecie niezbędną wiedzę, praktykę oraz odkryjecie swoje zainteresowania” – zachęca Starosta Mieczysław Uryga.

Poniżej prezentujemy oferty naszych szkół ponadpodstawowych.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT LIMANOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2020 2021