Powiat wspiera zdalne nauczanie - laptopy dla szkół

W dniu 25 maja br., po wcześniejszym podpisaniu umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 99 999,90 zł w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na zakup 42 laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnego nauczania, które zostały przekazane do szkół w połowie kwietnia w celu użyczenia sprzętu uczniom i nauczycielom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.