Podczas zawieszenia zajęć dydaktycznych w limanowskim Zespole Szkół Technicznych i Informatycznych im. Jana Pawła II powstała nowa pracowni informatyczna, w której młodzież będzie kształcić się zakresie najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Wyposażenie pracowni pozwala na tworzenie, konfigurowanie, uruchamianie i diagnostykę sieci światłowodowych w technologii GPON. Ponadto w pracowni realizowane będą naprawy sprzętu komputerowego w zakresie wymiany elementów SMD, BGA.

Pracownia została wykonana własnymi siłami szkoły. Remont sali został wykonany przez konserwatorów, natomiast stoły wykonano na warsztatach szkolnych.

Warto zaznaczyć, że kompletne wyposażenie pracowni zostało sfinansowane przez Powiat Limanowski.

 

źr./ fot: https://zstio.edu.pl/