Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) uprzejmie informujemy, że z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG.

Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Informacja przygotowana przez:
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

źr.: gov.pl