• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących znaku B...
  • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości”.

    Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy na obszarze, której nie wolno przekraczać prędkości zawartej na znaku. Należy pamiętać, że tego ograniczenia nie odwołuje skrzyżowanie. W takiej strefie dopuszczalna prędkość może być zmieniona na danym odcinku drogi znakami B-33 „ograniczenie prędkości”, jednak po ich odwołaniu obowiązuje znowu prędkość ze znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości”, aż do znaku B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości”.

    Dodatkowo, w miejscach, gdzie możliwe jest niezauważenie znaku pionowego, stosuje się powtórzenie znaku B-43 w oznakowaniu poziomym.
    Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” niejednokrotnie mylony jest z dużo częściej spotykanym znakiem B-33 „ograniczenie prędkości”, a przecież sposób ich odwołania jest całkowicie różny. Dlatego powyższe informacje pomogą właściwie interpretować znaki dotyczące dozwolonej prędkości.

    Źródło: Wydział Ruchu Drogowego KWP Kraków