W piątek 15 maja 2020 odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Po raz pierwszy przebiegała w szczególnych warunkach – obecni na sali obrad radni wyposażeni byli w środki ochrony indywidualnej oraz zajmowali miejsca w bezpiecznych odległościach.

Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Ewa Filipiak, która dołożyła starań, aby przygotować i przeprowadzić Sesję z zachowaniem wytycznych dotyczących zaleceń służb epidemiologicznych. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone na czas sytuacji kryzysowej związanej z epidemią COVID-19, tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim radnym oraz pracownikom Starostwa.

 


Po przyjęciu przez radnych protokołu z ostatniej Sesji, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania pracy Zarządu Powiatu Limanowskiego, skupiając się przede wszystkim na kwestiach związanych z epidemią COVID-19.

– Dokładamy wszelkich starań, żeby pracować normalnie. Większość spraw załatwiana jest telefonicznie, czy mailowo. Wprowadziliśmy także Elektroniczny System Kolejkowy, czyli internetową rezerwację wizyt w naszym urzędzie – poinformował Starosta Limanowski.

Starosta poruszył także kwestię zachorowań na koronawirusa w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

– W tej sprawie prowadzimy czynności wyjaśniające. Dodatkowo w placówce odbywa się kontrola Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wnosiliśmy o obecność podczas kontroli obserwatora z ramienia starostwa. Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wyraził na to zgody– zaznaczył Mieczysław Uryga. – Pozostaje nam oczekiwać na wyniki kontroli. Będziemy je analizować i decydować o ewentualnych kolejnych działaniach w ramach prowadzonego nad szpitalem nadzoru merytorycznego.

Podczas piątkowej Sesji radni podjęli uchwałę w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego. Dotyczy ona m.in. zmian w realizacji inwestycji drogowych oraz wprowadzenia nowych zadań i projektów podjętych do realizacji przez Powiat Limanowski.

Ponadto radni zdecydowali jednogłośnie o pomocy przedsiębiorcom z powiatu limanowskiego, którzy ze względu na COVID-19 nie mogą prowadzić swojej działalności lub robią to jedynie w ograniczonym zakresie. Chodzi o firmy, które wynajmują, dzierżawią lub użytkują pomieszczenia od starostwa limanowskiego. Ulgi mają dotyczyć umorzenia należności czynszu w całości lub w części w zależności od sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Warto wspomnieć, że Starostwo nie zapomniało także o uczniach szkół prowadzonych przez powiat. Samorząd przystąpił do projektu „Zdalna Szkoła” i zakupił 42 laptopy dla sześciu szkół prowadzonych przez powiat. Całkowita wartość pozyskanego sprzętu wynosi prawie 100 tysięcy złotych.

Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu Limanowskiego pomocy finansowej dla Miasta Limanowianin in">Limanowa z przeznaczeniem na doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej w formie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 złotych. Dzięki dotacji sfinansowany zostanie zakupu książkomatu i wrzutni oraz wyposażenie stanowiska instruktora do spraw realizacji zadań biblioteki powiatowej.

Radni podjęli również uchwałę dającą możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne ze środków PEFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. Przyznana kwota w wysokości 2 456 184 zł, jest większa o 315 184 zł niż w ubiegłym roku.

Do porządku obrad wprowadzono dodatkowy punkt, który dotyczył zapoznania się z działalnością Szpitala Powiatowego w Limanowej w okresie epidemii. Dyrektor limanowskiego szpitala podczas wystąpienia deklarował, że placówka od pierwszego zachorowania na COVID-19 zachowywała wszystkie niezbędne procedury.

–Szpital podjął szereg działań standardowych, ale wdrożył również działania niestandardowe. I te ostatnie w tych nietypowych czasach naprawdę znakomicie się sprawdziły– zapewniał Marcin Radzięta. Dyrektor szpitala zaznaczał, że w szpitalu były i są zabezpieczone środki ochrony indywidualnej. Dla porównania w kwietniu ubiegłego roku zużyto w limanowskim szpitalu 1900 sztuk masek chirurgicznych i 14 770 rękawic nitrylowych, a w tym roku w analogicznym okresie – 31 150 sztuk maseczek i 233 000 rękawic.

– To są skale, które muszą dać do myślenia – powiedział dyrektor i podkreślił, że standardy Światowej Organizacji Zdrowia są jednoznaczne w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej. Ważną informacją dla mieszkańców jest to, że wszystkie oddziały szpitala funkcjonują i następuje tzw. odmrażanie usług medycznych, czyli świadczeń planowych.

W jednym z ostatnich punktów obrad, Wicestarosta Agata Zięba, przybliżyła temat inwestycji drogowych realizowanych w powiecie limanowskim.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych, które dotyczyły bieżących spraw.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z XII Sesji Rady Powiatu.