Informacje / Informacje dotyczące koronawirusa

13.05.2020

Stan epidemii spowodował liczne ograniczenia, również na płaszczyźnie funkcjonowania Komisji Rady Powiatu, dlatego swoje obrady Komisje przeniosły w system zdalny. Jest to możliwe na podstawie przepisów specustawy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID- 19.

Obecnie wszystkie posiedzenia Komisji Rady Powiatu jak i głosowania, odbywają się w systemie online, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wszystko po to, aby zachować względy bezpieczeństwa i stosować się do zaleceń sanitarnych związanych z minimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Taka forma posiedzeń ma także na celu testowanie możliwości prowadzenia zdalnych obrad Sesji Rady Powiatu.