• Wielkanocne działania limanowskich funkcjonariuszy ukierunkowane były głównie na minimalizowanie skutków pandemii i zapobieganie się jej rozprzestrzenianiu.
    Policjanci wspólnie ze strażą miejską patrolowali parki i ulice. W sobotę funkcjonariusze kontrolowali targowiska, bazary i sklepy. W...
  • Wielkanocne działania limanowskich funkcjonariuszy ukierunkowane były głównie na minimalizowanie skutków pandemii i zapobieganie się jej rozprzestrzenianiu.

    Policjanci wspólnie ze strażą miejską patrolowali parki i ulice. W sobotę funkcjonariusze kontrolowali targowiska, bazary i sklepy. W niedzielę i poniedziałek wielkanocny mundurowi szczególnym nadzorem objęli miejsca wypoczynkowe, miejsca rekreacji - gdzie najczęściej gromadzą się mieszkańcy po to by spacerować, czy w aktywny sposób spędzać czas.

    W okresie od 11 do 13 kwietnia br. policjanci ujawnili łącznie 19 przypadków łamania zakazu gromadzenia i przemieszczania się. Ponadto policjanci interweniowali wobec osób łamiących również zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Łącznie 14 osób zostało ukaranych mandatami, 3 osoby zostały pouczone i skierowano 2 wnioski o ukaranie.

    Przypominamy, że wprowadzone zasady bezpieczeństwa i obostrzenia z tym związane nadal obowiązują! W trosce o zdrowie i życie swoje i swoich bliskich musimy dostosować swoje zachowanie do trwającego stanu epidemii.