• Niech te Święta przyniosą wszystkim pokrzepienie i wiarę w to, że światło rozproszy mrok, a my będziemy mogli na nowo cieszyć się codziennym życiem oraz urzeczywistniać plany i marzenia. Tymi słowami m.in., Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się...
 • Niech te Święta przyniosą wszystkim pokrzepienie i wiarę w to, że światło rozproszy mrok, a my będziemy mogli na nowo cieszyć się codziennym życiem oraz urzeczywistniać plany i marzenia. Tymi słowami m.in., Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

  Warszawa, 09 kwietnia 2020 roku

  "Nadzieja to cierpliwość czekania na to,
  że spełnią się wszystkie Boże obietnice”.
  Ks. Jan Twardowski

  Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,
  Pracownicy Policji,
  Emeryci i Renciści Policyjni,
  Przedstawiciele Związków Zawodowych,
  Stowarzyszeń i Fundacji

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

  Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, pełen życzliwości i nadziei, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat natury splatają się w jedno. Świętujemy zwycięstwo życia nad śmiercią.

  Niestety tegoroczne Święta będziemy obchodzić w bardzo trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, w czasie walki z epidemią.

  W tym szczególnym okresie, w imieniu własnym oraz kierownictwa Policji, pragnę przekazać Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju i wiary.

  Specjalne życzenia i podziękowania kieruję do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, którzy podczas tegorocznych Świąt będą z zaangażowaniem i poświęceniem realizować swoje zadania.

  Z wielkim podziwem patrzę na to, jak deklarujecie swoją gotowość do podjęcia służby i pracy, rezygnując często z zaplanowanych urlopów, by każdego dnia być blisko ludzi realizując zadania, stojące przed naszą formacją w tym niełatwym czasie.

  Z całego serca ogromnie dziękuję za to, że jesteście "na pierwszej linii frontu" i z konsekwencją wykonujecie powierzone Wam obowiązki służbowe, nierzadko narażając swoje życie i zdrowie — z dala od najbliższych.

  Szczególną wdzięczność wyrażam Waszym Rodzinom i Bliskim — za ich wytrwałość, zrozumienie oraz wsparcie w tych trudnych chwilach.

  Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, wykonującym obowiązki poza granicami kraju, życzę wytrwałości. Zdaję sobie sprawę, że rozłąka z bliskimi i przyjaciółmi jest szczególnie dotkliwa.

  Najlepsze życzenia pragnę przekazać Rodzinom Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy polegli na służbie. Wierzę, iż szczególny nastrój Świąt Wielkiej Nocy pozwoli Wam spojrzeć w przyszłość ze spokojem i nadzieją.

  Wszystkim Państwu życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

  Wielkanoc jest źródłem radości i nadziei, które wypełniają nasze domy i serca. Niech te Święta przyniosą wszystkim pokrzepienie i wiarę w to, że światło rozproszy mrok, a my będziemy mogli na nowo cieszyć się codziennym życiem oraz urzeczywistniać plany i marzenia.

  Z wyrazami szacunku

  gen. insp. Jarosław Szymczyk