Mieszkańcy gminy będą mogli poczuć się znacznie bezpieczniej, bo pomoc dotrze do nich jeszcze szybciej.

Ochotnicze Straże Pożarne często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia czy wypadku. Jednostki OSP to nieocenione wsparcie dla zawodowych służb ratowniczych. Nie zapominajmy też o tym, jak ofiarnie nieśli pomoc naszym mieszkańcom podczas ostatnich powodzi i pożarów.

Kolejna Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydlnej może pochwalić się nowym samochodem. W przeciągu dwóch lat jest już to trzeci nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Gminie Dobra.

Pierwszy samochód marki Volvo trafił do OSP Dobra, przekazany 19.05.2017 r. w Starym Sączu. Uroczyste przekazanie jednostce OSP Dobra odbyło się 10 czerwca 2017 r. w Parku Małachowskich w Dobrej. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków: UE 282 870,00 zł, BP 31 081,00 zł, Urząd Gminy 367 222,00 zł. Całkowity koszt wynosił 681 174,00 zł.

Drugim samochodem był Man, który trafił do OSP Stróża. Poświęcenie oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego odbyło się 29.07.2018 r. w Stróży. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków: Urząd Gminy 422 500,00 zł, FS 10 000,00 zł, KSRG 267 000,00 zł, oraz środków własnych 122 100,00 zł. Całkowity koszt wynosił 821 600,00 zł

Trzecim samochodem jest SCANIA dla OSP Skrzydlna. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu, w postaci dotacji ze środków: Urząd Gminy 300 000,00 zł, UMWM 80 000,00 zł, KG PSP 200 000,00 zł, WFOŚiGW 76 190,00 zł, NFOŚiGW 123 810,00 zł, oraz środków własnych 93 300,00 zł. Całkowity koszt wynosił 873.300,00 zł.

Nowe samochody na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zwiększenie efektywności akcji jednostek ochotniczej straży pożarnych w zakresie ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi .Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dobra oraz usprawnienie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

autor publikacji: UG Dobra