W kadencji samorządu 2014-2018 Gmina Mszana Dolna wykonała szereg inwestycji wzbogacając tym samym infrastrukturę i poprawiając warunki życia mieszkańców i przedsiębiorców. Postawiono głównie na rozbudowę sieci dróg osiedlowych, odbudowę zniszczonych obiektów użyteczności publicznej po powodzi w 2014 r.. Znacząco rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej. Starczyło również środków na inwestycje kubaturowe i programy ekologiczne.

Największy sukces kadencji to znaczna poprawa sieci dróg osiedlowych, a także szybka odbudowa zniszczonej infrastruktury gminnej po powodzi w 2014 r.. Było to wielkie wyzwanie zarówno finansowe, jak i organizacyjne i jako samorząd przy pomocy wojewody, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu mieszkańców, poradziliśmy sobie w bardzo krótkim czasie, oddając do użytku trzy mosty, obiekt sportowy i wiele dróg.

Łączna kwota przeznaczona na inwestycje zrealizowane przez samorząd gminy w latach 2014-2018 wynosi ponad 36 mln zł. W tym czasie Gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych środki finansowe z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 18 mln 500 tys. zł. Stan zadłużenia samorządu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 12 mln 942 tys. zł.

Najważniejsze zrealizowane inwestycje dobiegającej końca kadencji w latach 2014 – 2018 to:

 1. Odbudowa infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas katastrofalnych opadów deszczu w sierpniu 2014 r. w tym między innymi odbudowa:
 • kompleksu sportowego ORLIK i boiska piłkarskiego w Kasince Małej,
 • mostu w ciągu drogi „Kasinka Mała - Pyrze, Brzegi”
 • mostu w ciągu drogi „Kasinka Mała – Majeranówka”
 • mostu w ciągu drogi „Kasina Wielka – Trzeciaki” w Kasinie Wielkiej
 • odbudowa sieci kanalizacyjnej w Kasince Małej
 • kompleksowa modernizacja drogi gminnej „Kasinka Mała – Zagródce” w Kasince Małej

  2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach:

 • Łętowe - powstała ponad dwudziestokilometrowa sieć kanalizacyjna i przyłącza do ponad 200 gospodarstw domowych.
 • Mszana Górna – powstało ok. 14 km sieci kanalizacyjnej oraz 180 przyłączy do budynków mieszkalnych.
 • Obecnie trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej.3. Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych przy kościele i boisku sportowym w centrum wsi Olszówka poprzez remont drogi gminnej wraz z budową zatok parkingowych, przebudową drogi wewnętrznej, rozbudową placu postojowego, budową kanalizacji opadowej

  4. Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna - na 85 budynkach mieszkalnych. Jako jedyna z 26 gmin w całym Województwie Małopolskim na realizację budowy tych mikroinstalacji prosumenckich uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość zadania: 1mln 19 tyś. 727,67zł. (roboty budowlane + nadzór + Program Funkcjonalno-Użytkowy). Wartość dofinansowania: 840 tyś.700,00 zł. Zadanie było uzupełnieniem wcześniej zakończonego projektu zrealizowanego w ramach Polsko- Szwajcarskiego programu współpracy. Już blisko 1000 gospodarstw w gminie cieszy się z posiadania instalacji solarnych, a dalszy projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii oczekuje na dofinansowanie. W trakcie realizacji jest projekt wymiany pieców w gospodarstwach indywidualnych na nowoczesne kotły nowej generacji. Zainteresowanie mieszkańców jest ogromne.

5. Chodnik dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w Kasince Małej wraz z oświetleniem ulicznym. Inwestycja była realizowana wspólnie z Powiatem Limanowskim w ramach przebudowy drogi powiatowej. Kolejny chodnik przy drodze powiatowej w Łętowem już został rozpoczęty a chodnik dla Łostówki został zaprojektowany i oczekuje na dofinansowanie wraz z przebudową drogi powiatowej.

6. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej – inwestycja w trakcie realizacji na etapie stanu surowego zamkniętego.

7. Wykonano remonty w większości szkół na terenie gminy, powstał plac zabaw dla przedszkola w Rabie Niżnej.

8. Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej w wraz ze środowiskowym domem samopomocy.

Wszystkie rozpoczęte i trwające obecnie zadania mają zapewnione pełne finansowanie. Daje to gwarancję, że zostaną zakończone w najbliższym czasie.

Skalę inwestycji najlepiej wyrażają liczby. W kadencji 2014-2018 samorządu Gminy Mszana Dolna przedstawiają się one następująco:

Łączna ilość wybudowanych i zmodernizowanych mostów i przepustów – 15 obiektów w tym 4 nowe mosty.

Łączna ilość wyremontowanych dróg asfaltowych – 21 764 m.b.

Łączna ilość wyremontowanych dróg tłuczniowo-żwirowych – 4 340 m.b.

Łączna ilość wybudowanych chodników - 4 881,35 m.b.

Łączna ilość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – ponad 30 km sieci kanalizacyjnej i już ponad 300 nowych przyłączy.

opracowanie Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG Mszana Dolna

autor publikacji: UG Mszana Dolna