Urząd Gminy Dobra informuje, że w dniu 5 października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy (sala konferencyjna na II piętrze) odbędą się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych według następującego harmonogramu:

1. OKW ds. przeprowadzenia głosowania – godz. 13:00

2. OKW ds. ustalenia wyników – godz. 16:00

Na posiedzeniach dokonany zostanie wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz przeprowadzone zostanie szkolenie, które poprowadzi Urzędnik Wyborczy Pan Jarosław Jurczak. Obecność obowiązkowa.

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych proszeni są o przyniesienie na spotkanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne tutaj.

autor publikacji: UG Dobra