Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkól, przedsiębiorców oraz aktywnymi mieszkańcami Gmina Mszana Dolna podjęła się budowania marki miejsca, która pozwoli wyróżnić nasz region spośród innych, dostarczy powodów do dumy swoim mieszkańcom oraz przestrzeni do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej, dając szansę osobom poszukującym aktywności zawodowej.

Aby zrealizować te cele przygotowaliśmy dla mieszkańców Gminy Mszana Dolna ankietę, która pozwoli zweryfikować ich oczekiwania, a w ślad za tym podjąć próbę odpowiedzi na sugestie przedstawicieli naszego społeczeństwa. Podstawą do przygotowania niniejszej ankiety stały się wyniki spotkań z liderami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami lokalnymi i osobami prywatnymi z regionu, które odbywały się z inicjatywy Gminy Mszana Dolna i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Państwa propozycje i uwagi są dla nas bardzo ważne, będą miały istotny wpływ na działania promocyjne i rozwojowe podejmowane na rzecz regionu. Osoby, które są mieszkańcami Gminy Mszana Dolna, dla których ważny jest wpływ na kreowanie marki miejsca prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018r.

Ankieta do pobrania tutaj.

autor publikacji: Urząd Gminy Mszana Dolna