„Budowa chodnika w ciągu DW 968 w miejscowości Lubomierz” to jedno spośród 150 zadań, na realizację których można głosować w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 10 września Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia będą wybrać spośród zadań najlepsze, ich zdaniem, pomysły. Głosowanie potrwa tylko do 5 października, więc mobilizacja jest bardzo potrzebna.Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane przez Województwo Małopolskie.

Budowa chodnika w Lubomierzu to jedyne z terenu Gminy Mszana Dolna zadanie zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na celu ma znaczną poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – przede wszystkim pieszych, ale również tych zmotoryzowanych. Na jego realizację zaplanowano kwotę 346 000,00 zł. Do BO złożył go Kamil Wojtyczka – sołtys Lubomierza.

Zgłoszone zadanie dotyczy budowy około 300 metrów bieżących chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 968, gdzie wiele osób porusza się pieszo, przeważnie są to starsze osoby, dzieci w wieku szkolnym oraz turyści których z roku na rok przybywa – informuje inicjator projektu. Poruszanie się wzdłuż tej drogi stanowi dla pieszych zagrożenie z powodu dużego natężenia ruchu. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi. Wszystkich zainteresowanych tym projektem zapraszam do głosowania. Informacje na ten temat dostępne są również na dedykowanym temu zadaniu profilu utworzonym w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/chodniklubomierz/

W tym roku każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zadanie małe (czyli o zasięgu całego powiatu) lub duże (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Oddać swój ważny głos można na trzy sposoby: na stronie www.bo.malopolska.pl, wrzucić kartę do urny w jednym z 23 punktów zlokalizowanych w każdym powiecie Małopolski (w Powiecie Limanowskim jest to Urząd Gminy Limanowianin in">Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B) lub przesłać listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego. Kartę do głosowania można pobrać tutaj i tutaj lub bezpośrednio ze strony https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie.

Każdy mieszkaniec dysponuje tylko jednym głosem i może go wykorzystać tylko na jedno zadanie w swoim subregionie. Wykaz wszystkich zadań z subregionu punktów do głosowania dostępny jest na stronie www.bo.malopolska.pl.

autor publikacji: Urząd Gminy Mszana Dolna