Informacje

15.09.2023

13 września dyrekcja, personel oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej obchodzili 20 lecie swojej działalności.

W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Potaczek, Członkowie Zarządu Powiatu: Wojciech Włodarczyk i Józef Jaworski oraz Radni Powiatowi: Ewa Filipiak, Agnieszka Orzeł, Dorota Stanisławczyk, Marian Wójtowicz a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Monika Nawalaniec wraz z zastępcą Wandą Marek.

Jubileusz był okazją okazją do złożenia dla całego personelu Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej podziękowań za nieustannie otwartą postawę i wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka serce.

Wyrażamy wdzięczność, że w tak ważnej społecznie dziedzinie, tworzycie Państwo zespół świadczący usługi na najwyższym poziomie. Doceniamy codzienny wysiłek, wkładany w zapewnienie mieszkańcom właściwych warunków materialnych, ale też za empatię, zrozumienie i wsparcie psychiczne, którymi są otoczeni – podziękowała Wicestarosta, a następnie wraz z przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego przekazała na ręce Dyrektora DPS w Kasinie Wielkiej gratulacje i życzenia.

Dom Pomocy Społecznej ,,DIANA” w Kasinie Wielkiej powstał we wrześniu 2003r mieszcząc 30 osób. W wyniku rozbudowy w 2009 r. liczba ta zwiększyła się do 66 osób. Założycielem Domu był Zygmunt Kaletka obecny Prezes ,,EGIDY” Stowarzyszenia Wspierania Osób Psychicznie Chorych, które prowadzi Dom. Budynek Domu spełnia wszystkie wymogi i standardy Ustawy o Pomocy Społecznej i wiążących się z Ustawą Rozporządzeń, co potwierdza wpis do Rejestru Domów Wojewody Małopolskiego i wydane bezterminowe zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Domu.

Obecnie Dom zapewnia całodobową opiekę 100 mężczyznom. Posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, psychiatrę, psychologa, terapeutę, fizjoterapeutę, pracowników socjalnych, pielęgniarki, opiekunki oraz personel pomocniczy.