Kielce: jak wygląda deratyzacja w budynkach mieszkalnych? Sprawdzamy

Ochrona przed szczurami i myszami powinna stanowić priorytet dla każdego właściciela i zarządcy budynku. W tym celu przeprowadza się deratyzację. Jednak na czym polega deratyzacja w Kielcach? Dowiesz się tego z poniższego tekstu.

Działanie jednorazowe lub okresowe oraz stała opieka

Deratyzacja w Kielcach to procedura, która może przybierać różne formy. Czasami jest to po prostu interwencja w przypadku wystąpienia gryzoni. W takiej sytuacji firma deratyzacyjna podejmuje działania, które mają zlikwidować szczury bądź myszy, które pojawiły się w obiekcie.

Deratyzacja okresowa to już zupełnie inne działanie. Nie każdy  wie, że zarządcy budynków, tacy jak spółdzielnie, są zobowiązani do wdrażania działań, mających zapewnić stosowny poziom higieny. Ich obowiązkiem jest nie tyle likwidacja gryzoni, ile zapobieganie ich pojawianiu się. Zatem powinni regularnie korzystać ze wsparcia profesjonalistów, którzy zapobiegawczo rozkładają trutki oraz sprawdzają szczelność budynku – właśnie taką usługę deratyzacji w Kielcach świadczy Patron Pest

Jak wygląda taka usługa? Otóż klient podpisuje stałą umowę o współpracy, w ramach której specjaliści sprawują stały nadzór nad obiektem. Regularnie sprawdzają oni, czy nie występują czynniki ryzyka pojawienia się szkodników oraz profilaktycznie stosują rodentycydy. Zastanawiasz się może, ile kosztuje deratyzacja w takim wydaniu? Nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ jest to zależne od wielu czynników, takich jak np. wielkość obiektu czy zakres prac niezbędnych do wykonania.

Jak wygląda deratyzacja – konkretne działania

Jak wskazaliśmy powyżej, deratyzacja w Kielcach, w zależności od sytuacji, może przybierać różne formy. Najprostszym podziałem działań byłby ten na czynności prowadzące do zwalczenia szkodników. Trzeba jednak pamiętać też o prewencji, czyli działaniach zapobiegawczych. Wśród tych pierwszych wyróżniamy:

  • metody chemiczne,
  • metody fizyczne.

Przez metody chemiczne rozumiemy rodentycydy, czyli trutki. Mowa o substancjach szkodliwych dla gryzoni, które rozkłada się w obiekcie, umieszczone w specjalnych pojemnikach lub na tackach. Trutki mogą przybierać różne formy, między innymi kostek, płatków, czy też granulatu.

Do metod fizycznych zalicza się pułapki. Wyróżniamy ich dwa typy: pułapki żywołowne i sprężynowe. Decyzja o tym, które zastosować, należy do specjalistów, którzy oceniają potencjalną skuteczność każdej z nich w k konkretnej sytuacji.

Jeśli chodzi o działania zapobiegawcze, jest to głównie uszczelnianie budynku. Niemniej niezbędne do wykonania mogą być też inne czynności, takie jak choćby osuszanie pomieszczenia.

Jak przebiega procedura deratyzacji?

Każdorazowo zabieg deratyzacji rozpoczyna się od oceny sytuacji. Audyt to niezbędny element całego procesu, który pozwala określić najlepsze działania w danych okolicznościach. Na tej podstawie firma oferująca usługi deratyzacyjne tworzy plan działania, wskazując optymalne metody oraz niezbędną intensywność działań. W tym momencie pada też odpowiedź na pytanie, ile kosztuje deratyzacja szczurów czy myszy.

Jak widzisz, wyjaśnienie tego, jak wygląda deratyzacja w Kielcach, nie jest wcale proste. Ostateczny „kształt procedury” zależy bowiem od wielu czynników. Jedno jest przy tym pewne – zadowalające efekty gwarantują tylko profesjonalne metody, stosowane przez specjalistów, jak Patron Pest.