Informacje

26.01.2023

25 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Najważniejszym punktem spotkania było dokonanie oceny stanu przygotowania Powiatu Limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych – „ Ferie 2023”, które w tym roku w naszym województwie trwają od 30 stycznia do 12 lutego. Podczas posiedzenia omówiony został również plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2023 r. oraz plan reagowania kryzysowego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Posiedzenie zakończyły wolne wnioski i sprawy bieżące.