Gmina Mszana Dolna podczas wakacji nie ma przerwy od najważniejszych inwestycji. Zobacz postępy prac oraz aktualne zestawienie robót i bądź na bieżąco!

Lato sprzyja budowaniu. Postępują prace na budowie sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonawca obecnie stawia więźbę dachową na budynku nowej sali. Jak co roku, w okresie wakacji trwają remonty w szkołach. Obecnie wykonywany jest remont klatki schodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej – budynek A oraz prace związane z adaptacją poddasza w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce na potrzeby sal lekcyjnych. Podpisano także umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w ZPO w Mszanie Górnej”; przygotowywany jest remont placu zabaw przy ZPO w Rabie Niżnej.

Polecamy: Wielkie święto Szczyrzyca, czyli Owocobranie 2018 [zdjęcia]

Również strażacy powinni być zadowoleni - zwłaszcza z OSP Łostówka, gdyż w ich remizie prowadzony jest remont pomieszczeń sanitarnych. Obejmuje on wymianę sanitariatów na poziomie parteru, wymianę okładzin z płytek ceramicznych, stolarki drzwiowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, a także wymianę armatury sanitarnej. Zadanie to jest dofinansowane z UMWM w ramach programu Małopolskie Remizy 2018. W budynku remizy w Łostówce planowana jest również adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki publicznej.

Trwają przygotowania procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Gmina otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 507 705,96 zł., co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Polecamy: Odpust ku czci Szczyrzyckiej Pani i wyjątkowy jubileusz [wideo]

Pełną parą idą prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje budowę kanału kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna, tzw. łącznik, który poprowadzi ścieki do oczyszczalni w Mszanie Dolnej. Wartość prac budowlanych tego etapu wyniesie 3 210 470,70 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Mszana Dolna. W jego ramach zostanie wykonany kanał kanalizacyjny fi 300 mm o długości 4 km. Drugi etap obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej o średnicy fi 315, 250, 200 mm i długości 13 km. W ramach zadania zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne o długości blisko 3 km. Zadanie ma na celu podłączenie do kanalizacji ok. 130 budynków. Koszt zadania wynosi 4 847 245,97 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej dofinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020 - dotacja w wysokości 1 840 743,00 zł. Trzeci etap będzie realizowany w kolejnych latach.

-Również przy realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu drogowo – mostowego nie ma przestoju. Przebudowie drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka, prace projektowe związane z budową przepustu ramowego w ciągu drogi do przepompowni ścieków na os. Fligi, prace projektowe związane z planowaną budową drogi gminnej Tatki-Kołbony w Glisnem czy prace związane z remontem drogi rolniczej Kasinka Mała-Lipienie to tylko niektóre z inwestycji z dziedziny infrastruktury - informują pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Mszana Dolna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oprac. UG Mszana Dolna