Informacje / Ogłoszenia

22.11.2022

Rozpoczął się nabór wniosków do 7. edycji konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 roku”. Instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do 21 grudnia br. Celem przedsięwzięcia jest promowanie pracodawców inwestujących w rozwój pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym oraz wspieranie i promocja pracodawców , którzy świadczą w Małopolsce usługi wysokiej jakości .

 

 

 

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – instytucje Województwa Małopolskiego.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę w Małopolsce. Do udziału kwalifikują się również firmy, których miejscem prowadzenia działalności jest województwo małopolskie. Podsumowanie i nagrodzenie uczestników konkursu przewidziane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.

Przedsiębiorcy w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach:

  • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
  • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, a także wprowadza rozwiązania związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności dotyczących charakteru wykonywanej pracy bądź zdarzeniami zewnętrznymi.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 21 grudnia 2022 roku instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych. Aplikować mogą również same zainteresowane podmioty.

Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła Konkursowa złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Ważne informacje:

  • do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody.
  • Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.

W ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest także konkurs „Mikro Firma za rogiem 2023”. Jego celem jest wyróżnienie mikroprzedsiębiorstw, które pełnią ważną rolę wśród lokalnej społeczności i cieszą się uznaniem klientów.

Do udziału w konkursie można zgłaszać przedsiębiorców:

  • zatrudniających mniej niż 10 pracowników,
  • posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce,
  • charakteryzujących się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów,
  • umiejętnie przezwyciężających kryzysy i trudności związane również z pandemią COVID-19,
  • realizowane przez nich przedsięwzięcia winny cieszyć się powszechnym uznaniem, nie budzić kontrowersji i być zgodne z powszechnienie przyjętymi normami społecznymi.

Zgłoszenia kandydatów mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy. Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik do regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując: „Mikro Firma za rogiem 2023″ lub listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie – „Mikro Firma za rogiem 2023″.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata (stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu plebiscytu), oświadczenie osoby zgłaszającej (stanowiącej załącznik nr 3 regulaminu plebiscytu). Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z podaniem informacji o kandydacie.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane sa pod adresem www.wup-krakow.pl oraz pod nr telefonu: 12 42 40 705.

Zapraszamy do udziału!

Załączniki:

Regulamin Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023

Wniosek do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023

Formularz zgłoszenia do konkursu Mikro Firma za rogiem 2023 – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

do Regulaminu konkursu

Formularz zgłoszenia do konkursu Mikro Firma za rogiem 2023 – Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Mikro Firma za rogiem 2023

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Mikro Firma za rogiem 2023

Regulamin konkursu Mikro Firma za rogiem 2023