Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.
Informacje

30.09.2022

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść zawiadomienia