Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.
Informacje

28.09.2022

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2022r. do dnia 19.10.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Przedmiot najmu stanowi pomieszczenie o pow. 16,60 m2 znajdujące się w przyziemiu budynku krytej pływalni w Limanowej.

Wykaz nieruchomości