Deklaracja DN-1 – jakie informacje należy przygotować?

Planujesz zakup gruntu lub lokalu dla swojej firmy bądź organizacji? Musisz liczyć się z koniecznością opłacania podatku od nieruchomości. Obowiązek ten wymaga uprzedniego dostarczenia do odpowiedniego organu podatkowego deklaracji na podatek od nieruchomości. W przeznaczonym na ten cel formularzu musi znaleźć się szereg istotnych danych na temat podatnika oraz przedmiotów opodatkowania. Jakie informacje są potrzebne, by wypełnić deklarację DN-1? Czy tę formalność można załatwić przez Internet?

Deklaracja DN-1 – czym jest ten dokument?

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 to dokument służący obliczaniu wysokości zobowiązania podatkowego. Wypełniają ją użytkownicy wieczyści gruntów, właściciele lub posiadacze samoistni nieruchomości, którzy są:

  • osobami prawnymi,
  • jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Czy osoby fizyczne składają deklarację DN-1?

Choć deklaracja DN-1 z reguły nie jest przeznaczona dla osób fizycznych (zamiast niej wypełniają one informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w postaci formularza IN-1), niekiedy może zdarzyć się, że także osoba fizyczna musi złożyć ten dokument. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba fizyczna jest współwłaścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Wypełnianie deklaracji DN-1 – jakie dane są potrzebne?

Aby wypełnić deklarację DN-1, należy przygotować różnego rodzaju dane. Będą to przede wszystkim informacje na temat podatnika oraz posiadanych przez niego budynków, budowli i gruntów podlegających opodatkowaniu. Aby wypełnić formularz deklaracji DN-1, musisz:

  • podać adres i nazwę siedziby organu podatkowego, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania
  • określić cel składania deklaracji (pierwsza deklaracja na nowy rok podatkowy lub korekta)
  • dostarczyć informacji na temat podatnika (rodzaj podmiotu, dane identyfikacyjne, adres siedziby)
  • podać dane o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu (rodzaj przedmiotu opodatkowania, powierzchnia lub wartość, kwota i stawka podatku),
  • obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego i rat podatku,
  • określić liczbę załączników ZDN-1 i ZDN-2.

Czy można złożyć deklarację DN-1 przez internet?

Złożenie deklaracji DN-1 nie jest na szczęście jedną z tych formalności, których dopełnienie wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Gotowy druk możesz wysłać do odpowiedniego organu podatkowego pocztą lub przez internet. Aby uprościć sobie zadanie wypełniania tego formularza, możesz skorzystać z jego interaktywnej wersji.

Najszybciej i najłatwiej wypełnisz deklarację DN-1, korzystając z dedykowanego kreatora, na przykład tego oferowanego przez serwis Przyjazne Deklaracje. To intuicyjne narzędzie krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces wypełniania formularza, a na podstawie dostarczonych informacji wygeneruje druk gotowy do przesłania do organu podatkowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat składania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 oraz skorzystać z wygodnego kreatora formularza, wejdź na stronę https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci/deklaracja-dn-1/.