Edukacja / Informacje / Ogłoszenia / Środowisko

11.08.2022

W dzisiejszym świecie energia elektryczna odgrywa niebanalną rolę. Zarówno każde gospodarstwo domowe jak i firmy i przedsiębiorstwa codziennie z niej korzystają. Ciągły rozwój gospodarczy, uruchamianie nowych dziedzin przemysłu, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych niemal zmusza do poszukiwania nowych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.

Źródłem energii energetycznej nazywamy to, z czego można pozyskać energię elektryczną. Źródła energii dzielimy na konwencjonalne/nieodnawialne oraz niekonwencjonalne/odnawialne. Konwencjonalne źródła energii stanowią wszelkiego rodzaju kopaliny, z których można pozyskać energię. Są to przede wszystkim węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny oraz ropa naftowa. Pozyskiwanie w ten sposób energii elektrycznej niestety niekorzystnie wpływa na nasze środowisko, powodując przede wszystkim ocieplanie się klimatu oraz znaczne zanieczyszczenie powietrza.

Do źródeł odnawialnych, czyli niekonwencjonalnych należy energia spadku wody, energia słoneczna, wiatr, energia geotermalna, biomasa, energia pływów i prądów morskich. Wykorzystują one naturalne zasoby Ziemi, dlatego nie są szkodliwe dla środowiska, gdyż nie generują zanieczyszczeń. Są odnawialne, więc nie sposób ich wyczerpać.

Choć w Polsce wciąż największa ilość energii elektrycznej pochodzi z elektrowni na węglu kamiennym i brunatnym, Polacy coraz częściej przekonują się do alternatywnych źródeł. Rosnąca świadomość ekologiczna, rządowe programy dofinansowań oraz kompleksowe usługi z zakresu OZE sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się inwestować w alternatywne źródła energii. Sięgając po nie tylko zwracamy się w stronę planety, ale także chronimy nasze zdrowie i życie. Właśnie poprzez zmiany w funkcjonowaniu gospodarki oraz polityki społecznej możemy doprowadzić do tego, aby przyszłe pokolenia dalej mogły żyć w zdrowym i ekologicznym świecie.

 

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w czerwcu 2022 r. na podstawie danych PSE:

Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,, Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii’’