Informacje / Ogłoszenia / Zdrowie

10.08.2022

9 sierpnia 2022 r. Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, reprezentując Zarząd Powiatu Limanowskiego, podpisał ze Stowarzyszeniem Wspierania Osób Psychicznie Chorych “EGIDA” umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Miejscem realizacji zadania będzie Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych z siedzibą w Kasinie Wielkiej 448 A i B, 34-741 Kasina Wielka.

 

Termin realizacji zadania publicznego planowany jest od dnia 01.09.2022 r. do 31.08.2027 r.