Nieodpłatna Pomoc prawna. Dwie ręce w uścisku dłoni - rysunek,.
Informacje

29.06.2022

Nieodpłatna Pomoc prawna. Dwie ręce w uścisku dłoni - rysunek,.

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z materiałem edukacyjnym Stowarzyszenia Sursum Corda.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT LIMANOWSKI w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, pomoc mieszkańcom
w zakresie rozwiązywania ich problemów z prawem, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy, prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez:

  1. WIDEOPORADNIKI PRAWNE o tematyce: „E-Urząd”, „Eksmisja” oraz „Urlop wypoczynkowy”;
  2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy, wydawany co kwartał;
  3. WZORY DOKUMENTÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym,
    np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

profilu Sursum Corda na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw
i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia oraz Materiały dostępne do pobrania znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.