Podręcznik do chemii dla szkół ponadpodstawowych – jaki powinien być?

Chemia nie kojarzy się wielu uczniom dobrze. Należy do najtrudniejszych i najmniej lubianych przedmiotów. Jednak nawet osoby, które nie zdają jej na maturze, muszą nabyć podstawową wiedzę w celu zaliczenia przedmiotu. Pomóc w tym mogą podręczniki napisane prostym językiem.

Dobry podręcznik z chemii – cechy

Stopień przyswojenia wiedzy przez uczniów jest w dużej mierze zależny od tego, w jaki sposób zostanie ona przekazana przez nauczyciela podczas zajęć. Pomocne są jednak także dobrze napisane podręczniki, do których można powrócić w każdym momencie i utrwalić informacje z lekcji.

Prosty język ułatwi naukę szczególnie uczniom, którzy nie wybrali chemii jako przedmiotu wiodącego. Każdy dział powinien być zakończony powtórzeniem, które gromadzi najważniejsze fakty i zawiera przykładowe zadania mogące pojawić się na sprawdzianie. Uczniowie zdający egzamin dojrzałości z chemii mogą sięgnąć do powtórek również podczas nauki do matury. By temat był bardziej zrozumiały, powinien zostać wzbogacony o dokładnie opisane doświadczenia i eksperymenty. Dobrze, by w treści tematów pojawiały się zadania, które na bieżąco pozwolą ocenić zrozumienie zagadnienia przez uczniów.

Wymienione wyżej elementy znajdują się np. w podręczniku "To jest chemia 1". Zawarta w nim treść stanowi rozszerzenie wiedzy nabywanej przez młodzież w szkole podstawowej. Umieszczone w nim eksperymenty posiadają szczegółowe opisy oraz wyróżnione obserwacje i wnioski. Podręcznik ułatwia zrozumienie sposobów rozwiązywania zadań i kształci umiejętności obliczeniowe.

Chemia w szkole ponadpodstawowej – tematy

Uczniowie szkoły średniej powinni zdobyć podstawową wiedzę na temat budowy atomu czy metody odczytywania układu okresowego pierwiastków. Przekazywane są im też informacje dotyczące systematyki związków nieorganicznych. Na chemii w szkole ponadpodstawowej porusza się tematy z zakresu stechiometrii, reakcji utleniania i redukcji, podstaw elektrochemii oraz metod powstawania roztworów. W podręcznikach można znaleźć również informacje o reakcjach chemicznych zachodzących w roztworach wodnych, o efektach energetycznych czy szybkościach reakcji chemicznych.

Podsumowanie

Nawet uczniowie, dla których chemia nie jest ulubionym przedmiotem, mają szansę powalczyć o dobrą ocenę. Pomóc może uważne słuchanie nauczyciela w czasie lekcji oraz nauka przy pomocy przystępnie napisanego podręcznika. Zdobycie pozytywnej oceny ze sprawdzianu lub kartkówki ułatwi powtarzanie treści z podsumowań znajdujących się na końcu działów.