Jak rozpoznać i unikać błędów dokładności w przetwarzaniu sygnału?Wykorzystanie wysoce precyzyjnych czujników, a także takich urządzeń jak wzmacniacz pomiarowy ma kluczowe znaczenie w kontekście generowania mniejszej ilości odrzutów oraz zwiększenia ekonomiczności procesów. Jest to szczególnie ważne w produkcji przemysłowej oraz stanowiskach testowych, ze względu na możliwości uzyskania większych korzyści w zakresie produktywności, przy jednocześnie niedużych inwestycjach. Jakie czynniki wpływają w negatywnym stopniu na dokładność wzmacniaczy przemysłowych i jak można ich uniknąć?

Czynniki wpływające na dokładność pomiaru

Możliwość uzyskania wysokiej dokładności jest wynikiem wykorzystania najnowszych komponentów elektronicznych, m.in. przetworników analogowo-cyfrowych. Oprócz tego, wszystkie indywidualne znamionowe wyjścia takiego urządzenia jak wzmacniacz pomiarowy muszą być dokładnie do siebie dopasowane. Jeśli chodzi o grupy błędów dla wzmacniaczy, które są używane do mierzenia sygnałów elektrycznych, opierając się o różne wielkości fizyczne, mówimy o błędach rzeczywistych związanych z wartością oraz błędach związanych z wartością pełnej skali. Na czym dokładnie one polegają?

Błędy dokładności - najważniejsze informacje

Jeśli chodzi o rzeczywiste błędy związane z wartością, ich wielkość jest proporcjonalna do sygnału pomiarowego, który wykorzystano w trakcie oceny. Jest to tak zwany dryft pełnej skali. Z kolei błędy związane z pełną skalą generują określony sygnał wyjściowy, bez względu na to jaki jest przyłożony sygnał pomiarowy.

Jak zapobiegać błędom dokładności?

Wzmacniacz pomiarowy powinien być wyposażony w specjalne elementy, których zadaniem jest tłumienie zakłóceń. Dzięki temu, możliwe będzie zachowanie dokładności pomiaru, nawet w sytuacji gdyby doszło do awarii. Błędy mogą zostać zmniejszone dzięki wykorzystaniu nowoczesnych przyrządów służących do wykonywania pomiarów. Jednocześnie, z im większą klasą dokładności sprzętu będziemy mieć do czynienia, na tym wyższą wydajność, jakość produktów i procesów można liczyć.