Edukacja / Informacje

01.04.2022

Powiat Limanowski pod koniec 2021r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 30 000,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”.

„Laboratoria przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności uczniów. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu, w którym wyszczególniono wyposażenie podstawowe (obowiązkowe) oraz dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły.
W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
• Drukarka 3D wraz z akcesoriami,
• Filament,
• Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
• Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem,
• Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami,
• Statyw z akcesoriami,
• Mikroport z akcesoriami,
• Oświetlenie do realizacji nagrań,
• Mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
• Gimbal,
• Aparat fotograficzny z akcesoriami.

Wyposażenie podstawowe od 1 września 2022 r. będzie musiało znaleźć się we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.
Dzięki otrzymanemu wsparciu Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Dobrej zakupiła sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania.