Informacje

08.09.2021

Głębokie wyrazy żalu i współczucia dla
Mirosławy Drab – Liszka
Pracownika Wydziału Geodezji,Kartografii i Katastru
z powodu śmierci
MAMY
składają
Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski
wraz z Zarządem Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Limanowej