Fake newsy – czym są i jak się nie dać na nie złapać?

W Internecie każdego dnia pojawia się mnóstwo informacji ze wszystkich dziedzin życia. Jednak znaczna ich część jest nierzetelna, są to tzw. fake newsy, czyli fałszywe informacje. Zazwyczaj publikowane są na mało wiarygodnych stronach i służą jedynie nabijaniu wejść użytkowników. Jak odróżnić prawdziwy news od fake newsa?

Fake newsy posiadają chwytliwy i bardzo ogólny tytuł, który ma wywołać emocje u czytelnika. Ma to wzbudzić ciekawość użytkowników, aby odwiedzili oni stronę. Niestety najczęściej okazuje się, że w treści nie ma żadnych znaczących informacji, a odwiedzenie portalu było stratą czasu.

Chcąc sprawdzić prawdziwość informacji, warto porównać news w różnych źródłach. Jeśli nie znajdziemy podobnej wiadomości na innych, najlepiej znanych nam portalach, to najprawdopodobniej nie ma ona żadnej wartości.

Kolejną kwestią jaka powinna przykuć naszą uwagę, są źródła publikowanych danych. Brak takiej informacji lub niepewne źródło może świadczyć, że zamieszczone dane i wyniki badań są nieprawdziwe. Najlepszym źródłami są badania zlecone przez duże firmy oraz dane z GUS.

Prawidłowe używanie zwrotów i pojęć branżowych oraz poprawność językowa to znak, że tekst był pisany przez specjalistę. Natomiast rażące błędy świadczą o niskiej jakości artykułu i całego portalu.

Duże znaczenie ma również autor tekstu. Jeśli wiadomości czytamy na blogu, czy stronie branżowej, to warto zweryfikować kto napisał tekst, zwłaszcza jeśli treść sugeruje, że artykuł pisał specjalista.