Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagród pieniężnych dla osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu nagród jest ubiegły rok kalendarzowy w stosunku do roku, w którym przyznaje się nagrody.

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2021 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

 

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/175/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r.

Kontakt:

Inspektor w Biurze Promocji, Kultury i Turystyki – Pani Bogumiła Ludwiczek tel. 18 33371 901

Dokumenty do pobrania:

Regulamin określający warunki i tryb przyznawania nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury