Plakat Szczęsliwego Nowego Roku

Życzenia noworoczne od Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego