Informacje

29.12.2020

W poniedziałek 28 grudnia 2020 roku w Szpitalu Powiatowym w Limanowej odbyła się uroczystość przekazania respiratora z kardiomonitorem ufundowanego ku pamięci osoby zmarłego w październiku tego roku ks. Antoniego Pisia proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Opata. Nowy sprzęt medyczny jest formą uczczenia postaci ks. proboszcza Antoniego Pisia przez parafian z Męciny i wszystkich darczyńców różnych miejscowości, którym ks. Antoni był bliski. Pomysł tej szlachetnej inicjatywy zrodził się wśród parafian z Męciny zaraz po śmierci ks. Antoniego i spotkał się z dużym odzewem społeczeństwa.

W uroczystości wzięli udział: ks. Witold Machalski – proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Opata w Męcinie, państwo Małgorzata i Marcin Smoleniowie – przedstawiciele inicjatorów społecznej zbiórki, dr Marcin Radzięta – dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, lek. Andrzej Gwiazdowski – zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, lek. Ewa Rakoczy – kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ks. Ryszard Hebda – kapelan Szpitala oraz przedstawiciele mediów. Ks. Witold Machalski poświęcił nowy sprzęt medyczny i odmówił krótka modlitwę.

Podczas społecznej zbiórki pieniędzy uzbierano kwotę 127 310 złotych za które zakupiono respirator z kardiomonitorem. Sprzęt ten będzie służył pacjentom na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala. Jak zaznaczali w internecie podczas trwania zbiórki organizatorzy: „Ksiądz Antoni Piś był osobą niezwykle skromną i pełną entuzjazmu dla wszelkich inicjatyw pomocowych, dlatego aby uczcić jego pamięć, warto wesprzeć zakup takiego sprzętu medycznego, z jakiego on sam korzystał podczas pobytu w szpitalu. 16 października 2020 roku nasz drogi proboszcz Antoni Piś przegrał walkę z wirusem COVID-19. Aby wyrazić wdzięczność za jego dobroć, zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i wielką aktywność duszpasterską, parafianie pragną ufundować respirator wraz z kardiomonitorem dla Szpitala Powiatowego w Limanowej”.

 

Źródło: szpitallimanowa.pl