W ostatnich dniach w obecności Starosty Limanowskiego i Radnych Powiatowych, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wykonawcy, dokonano odbioru wykonanych robót drogowych związanych z likwidacją uciążliwego zawężenia na łuku drogi powiatowej Limanowa-Szyk-Mstów w miejscowości Szyk gm. Jodłownik.

Zakres robót w ramach zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowianin in">Limanowa -Szyk-Mstów w km 11+332,75 do 11+479,90 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 w km 11+374” obejmował:

– przebudowę i wydłużenie istniejącego przepustu łukowego, sklepionego kamiennie poprzez zastosowanie systemu „tubosider”

– poszerzenie szerokości asfaltowej jezdni do 6,0 mb wraz z poszerzeniem na łuku do 7,0mb i poboczem

– wykonanie zabezpieczenia kamiennego wlotu i wylotu przepustu

– montaż barier ochronnych wraz z oznakowaniem

Koszt wykonania zadania wyniósł – 551.316,38 zł

Wykonawcą zadania jest Firma P.B.M. Sułkowscy Sp. j. z Limanowej.

Wykonanie przedmiotowego zadania przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komunikacji na niniejszym ciągu drogowym i było możliwe dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej.