Informacje

13.11.2020

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIMANOWEJ DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO JAWORZNA Z DNIA 12 listopada 2020 r.

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu lokalnego Jaworzna zaopatrującego Szkołę Podstawową w Jaworznej – nr sprawozdania: 2088/Z/2020, pobranej w dniu 7 października 2020, przez pracownika Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o. o. w Limanowej, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o. o.w Limanowej, Państwowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

-jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Jaworzna zaopatrującego Szkołę Podstawową w Jaworznej, określony decyzją nr 30/NHK/20 z dnia 6 października 2020 r. znak NHK.431.2.76.2020.