Od soboty (24 października 2020 r.) zaszły istotne zmiany w zasadach kierowania i odbywania kwarantanny domowej. Zgodnie z najnowszymi przepisami 10 dniowa kwarantanna dotyczy tylko osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Kwarantanna nie obowiązuje już domowników. Ponadto Sanepid nie wydaje obecnie decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie dla ZUS. Informacje te są umieszczane w systemie teleinformatycznym.

Od dnia 24 października br. obowiązują inne zasady kierowania na kwarantannę. Do tej pory osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną (przyjmowano co najmniej 15 minut pobytu we wspólnym, zamkniętym pomieszczeniu) kierowana była na 10-dniową kwarantannę. Była ona obliczana od ostatniego dnia kontaktu z zakażonym. Oprócz osoby „z bezpośredniego kontaktu” obowiązkową kwarantanną domową obejmowani byli też automatycznie wszyscy domownicy.

Obecnie, zgodnie z treścią najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku (Dz. U. poz.1871), kwarantannie podlega tylko ta osoba, która miała kontakt z osobą „dodatnią”. Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe – według nowych zapisów – nie zostają nią objęte.

Powyższa zmiana obowiązuje od soboty 24 października br. i nie działa wstecz, więc dotyczy tylko nowych przypadków.

Osoby z kwarantanną rozpoczętą, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, muszą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Przez ten czas:

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obecnie organy inspekcji sanitarnej nie wydają już formalnych decyzji o objęciu obowiązkową kwarantanną.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być teraz przekazana przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

 

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.