• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju na chodniku.
  Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego...
 • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju na chodniku.

  grafika przedstawiająca widok samochodu osobowego z góry zaparkowanego prawą stroną auta na chodniku.Pozostała przestrzeń chodnika oznaczona napisem „min. 1,5m”. Z lewej strony samochodu umieszczono napis „DMC do 2,5t”. Kopia tekstu maszynowego zawarta poniżejDopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5t pod warunkiem że: Na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m; Pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

  Ponadto, jeżeli spełnione są warunki z pkt 1 i 2 to dopuszcza się zatrzymanie lub postój
  na chodniku przy krawędzi jezdni całego pojazdu. Dotyczy to tylko następujących pojazdów:

  • samochód osobowy o DMC do 2,5t,
  • motocykl,
  • motorower,
  • rower,
  • wózek rowerowy.

  Pojazd niewymieniony powyżej może być umieszczony w całości na chodniku tylko
  w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Jednak nawet wówczas DMC tego pojazdu nie może być większe niż 2,5t.