• Małopolska Policja wraz z partnerami ogłaszają konkurs dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców - seniorów, narażonych na bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia. ...
 • Małopolska Policja wraz z partnerami ogłaszają konkurs dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców - seniorów, narażonych na bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

  Konkurs jest realizacją jednego z elementów podpisanego z początkiem sierpnia 2020 roku porozumienia zawartego pomiędzy Panią Martą Malec-Lech Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego a Komendantem Wojewódzki Policji w Krakowie – inspektorem Romanem Kusterem obejmującym współpracę przy realizacji zadania „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

  Do udziału w projekcie włączyli się również Pani Barbara Nowak - Małopolska Kurator Oświaty obejmując wydarzenie Honorowym Patronatem oraz Pan Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu Radia Kraków S.A. udzielając Patronatu Medialnego.

  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach przeznaczonych dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych, w wyniku których zostaną wyłonione najlepsze filmowe materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

  W pierwszej kategorii: „Ostrzeż seniora” dla szkół ponadpodstawowych, należy wykonać plakat z ostrzeżeniami, który będzie zawierał, co najmniej jedną z metod działania oszustów, np. „na policjanta", „na wnuczka”. Uczestnicy konkursu mogą również skorzystać
  z gotowych materiałów (np. logo projektu, plakat projektu, ulotka). Najważniejsze, aby opowiedzieć babci, dziadkowi lub innemu seniorowi z otoczenia o przestępcach, którzy najczęściej podając się za policjanta lub krewnego „wyłudzają” od nich pieniądze lub inne kosztowności. Następnie udokumentować swoje zadanie wykonując fotografię seniora trzymającego plakat.

  W drugiej kategorii: konkurs filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy przygotować film z poradami dla babć, dziadków lub innych seniorów z otoczenia. Uczestnikami w tej kategorii mogą być uczniowie indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób), którzy w postaci filmu, animacji lub spotu wykonają utwór o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień. Najważniejsze aby film zawierał co najmniej jedną z metod działania oszustów: „na wnuczka”, „na policjanta” itp.

  Intencją Konkursu jest integracja międzypokoleniowa. Młodzi ludzie będą mieli
  za zadanie dotrzeć do pokolenia seniorów i przekazać wiedzę dotyczącą metod działania oszustów. Sprawcy tych czynów, wielokrotnie wykorzystują dobroduszność, bezkrytyczność, obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób, a także izolację społeczną spowodowaną pandemią do osiągnięcia swoich przestępczych celów.

  Aktywizacja młodzieży oraz szkół ukierunkowana na podniesienie świadomości niebezpieczeństw wśród osób starszych na terenie województwa małopolskiego przyczyni
  się do podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze, a tym samym zmniejszenia ilości osób pokrzywdzonych.

  Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 września 2020 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2020 roku.

  Dla zwycięskich szkół i uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci laptopów, tabletów itp.
  Regulamin i inne dokumenty znajdują się
  tutaj.

  „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”.

  Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego akcję, która znajduje się na fanpage Bezpieczne dziecko - Link Facebook

  Pomóż chronić seniorów!