17 września swój Złoty Jubileusz obchodził Zespół Muzyczny „Consonans” działający przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej. Uroczystość zainaugurowała Msza Św. w intencji członków oraz sympatyków zespołu w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Kostki w Limanowej – Sowlinach. W świętowaniu Złotego Jubileuszu zespołu wzięli udział byli i obecni jego członkowie.

Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Mirosław Gucwa – biskup diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. W czasie homilii biskup podkreślał znaczenie muzyki i śpiewu w kontekście duchowego rozwoju człowieka, odwołując się do swoich doświadczeń z pracy misyjnej. Przywołał również postać założyciela zespołu prof. Ludwika Mordarskiego oraz podkreślił wpływ Consonansu na rozwój muzyki w Mieście Limanowa, Powiecie Limanowskim i całym Województwie Małopolskim.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali katechetycznej na parterze kościoła. Najpierw wszyscy wysłuchali koncertu dr Jadwigi Postrożnej. Wykonała ona arię Azucena z opery Trubadur Giuseppe Verdiego oraz arię Habanera z opery Carmen Bizeta.

Następnie gości przywitał prowadzący uroczystość Wiesław Dutka. Wśród gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Radny Województwa Małopolskiego i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowianin in">Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wójtowie Gmin Limanowianin in">Limanowa Jan Skrzekut, Tymbark Paweł Ptaszek oraz Łukowica Bogdan Łuczkowski. Krótki rys historyczny przybliżył kierownik Zespołu Leszek Mordarski, wymieniając sukcesy oraz liczne osiągnięcia Consonansu w jego półwiecznej działalności. Joanna Rudek dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromną role jaką Zespół na przestrzeni lat odgrywał w kształtowaniu się muzycznych pasji i postaw uczniów szkoły.

Wojciech Włodarczyk, złożył gratulacje na ręce kierownika zespołu „Consonans” Leszka Mordarskiego, oraz życzenia dla księdza biskupa Mirosława Gucwy. W Imieniu Zarządu Powiatu Limanowskiego wręczył również statuetkę „Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego” podkreślając dorobek oraz zasługi, które przez lata swojej działalności Zespół włożył w rozwój kultury w regionie, a także ogromną rolę, jaką odegrał i nadal odgrywa w życiu młodzieży.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie najbardziej zasłużonym medali i odznaczeń.

  • od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego medal Zasłużony Kulturze „GLORIA ARTIS” (Chwała Sztuce)
  • od Zarządu Powiatu Limanowskiego statuetkę „Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego”
  • od Rady Miasta Limanowianin in">Limanowa wyróżnienie „Za zasługi dla Miasta Limanowa”

Indywidualnie:

  • od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego medal „Za zasługi dla Kultury Polskiej” otrzymali dr Jadwiga Postrożna oraz dr hab Józef Szymon Wroński,
  • od Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymał Leszek Mordarski,
  • Medal Polonia Minor od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymali: Bogdan Drzyzga, Wiesław Dutka, Urszula Matusik, Lucyna Pajor, Joanna Rudek, Andrzej Stanisz oraz Halina i Artur Zapałowie

Podczas spotkania nie brakowało wzruszeń, muzyki, podziękowań oraz wspomnień, którymi dzielili się byli członkowie zespołu i jego długoletni kierownik – Ludwik Mordarski

Bogata historia Zespołu Consonans rozpoczęła się w 1970 roku w Limanowej, w którym z inicjatywy ówczesnego dyrektora Liceum Ekonomicznego prof. Adama Biedronia powstał w obecnym Zespole Szkół Nr 1 instrumentalno – wokalny noszący nazwę “Decybele”. Był to kwartet instrumentalny – z czasem rozwinięty o chórek żeński. Założycielem grupy był nauczyciel muzyki prof. Ludwik Mordarski. Pierwszymi jego członkami „Decybeli” byli: Bolesław Biedroń, Stanisław Golonka, Bogdan Wielkiewicz, Leszek Mordarski, Bożena Kudynowska, Sabina Dyrek, Zofia Ryś, Maria Leśniak i Maria Stanisz, do których po roku dołączyli bracia – Andrzej i Wojciech Stanisz oraz Władysław Szewczyk. W 1975 r. zespołu zmienił nazwę na “Consonans”, pod która działa do dziś. Z biegiem czasu brzmienie Consonansu zmieniało się, w miarę wprowadzania nowych instrumentów. Dziś, oprócz najpopularniejszego gitarowego składu, można usłyszeć zestaw akustyczny, mini big-band czy regionalna kapelę lachów limanowskich. Od 1989 roku “Consonans” jest pod opieką nauczyciela muzyki i wiedzy o kulturze mgr Leszka Mordarskiego – jednego z pierwszych jego członków, syna założyciela grupy. Warto Podkreślić, że obecnie działający w Zespole Szkól Nr 1 zespół instrumentalno – wokalny “Consonans” jest w kolejności czwartym po orkiestrze “Echo Podhala”, Chórze Kościelnym i Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca “Limanowianie”, zespołem funkcjonującym nieprzerwanie od 1970 roku na terenie miasta Limanowa.

 

fot. A. Niezabitowska, W. Rusin