Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł do projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim – edycja 2020” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” organizowanego przez MSW.

W ramach projektu planowana jest poprawa bezpieczeństwa wokół 2 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Przejście numer 1 – Zbludza (przed szkołą podstawową), przejście numer 2 – Stara Wieś (przed szkołą podstawową). Zostanie zmodernizowane m.in. oznakowanie poziome i pionowe. Wykonane zostanie oświetlenie przejścia nad drogą, montaż paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej, akumulatorów, pulsującego znaku aktywnego D6. Dodatkowo będzie zamontowane oświetlenie ledowe i czujniki ruchu, a w okolicy przejść planowany jest montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – radarów z wyświetlaczami prędkości i komunikatorami DZIĘKUJĘ/ ZWOLNIJ.

Planowany jest również szereg działań profilaktycznych m.in. przeprowadzenie przez AMK Limanowianin in">Limanowa i KPP Limanowianin in">Limanowa spotkań w szkołach Powiatu Limanowskiego dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze (w tym przejściach dla pieszych).

Powiat Limanowski ww. projekt będzie realizował w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Stowarzyszeniem Auto Moto Klub w Limanowej, Powiatowym Zarządem Dróg w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt będzie realizowany w okresie od września do grudnia 2020 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 80%. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 100 000,00 zł.