Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zachęca do udziału w konkursie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa małopolskiego pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”.

Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich oraz promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, a także zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej. W filmie powinno znaleźć się logo i nazwa KGW (lub sama nazwa KGW, jeśli Koło nie ma logo) oraz logo ARiMR z pełną nazwą instytucji.

Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się dnia 30 lipca 2020 r., a kończy w dniu 16 października 2020 r.

Szczegóły konkursu w Regulaminie:

REGULAMIN_Konkursu_Kolo_ARiMR_w_sercu_wsi.docx

Zalacznik_nr_1.1_do_Formularza_Zgloszeniowego__dot._osob_pelnoletnich_.docx

ZALACZNIK_NR_1_do_Regulaminu__Formularz_zgloszeniowy_.docx

Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Konkursu_-_Oswiadczenie_o_prawach_autorskich_i_o_nieodplatnym_przeniesieniu_praw_autorskich.docx

Zalacznik_nr_3_do_Formularza_Zgloszeniowego.docx