15 i 17 lipca br., przy wsparciu finansowym Powiatu Limanowskiego, odbyły się warsztaty zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Zawadka w ramach zadania publicznego „Kulinarne i Rękodzielnicze Tradycje Powiatu Limanowskiego”