Informacje / Inwestycje

17.07.2020

W dniu dzisiejszym Starosta Mieczysław Uryga wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem Włodarczykiem oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Markiem Urbańskim, wizytowali postęp robót drogowych realizowanych na dwóch odcinkach dróg powiatowych.

Wizytacja inwestycji drogowych była okazją do zapoznania się ze stanem bieżącym oraz postępem prac na drodze powiatowej nr 1609 K Limanowianin in">Limanowa – Kamienica w m. Stara Wieś, Roztoka (odcinek trasy Samochodowego Wyścigu Górskiego – Przełęcz pod Ostrą) oraz na drodze powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie w m. Słopnice/ Zalesie.

Powiat Limanowski na realizacje przedmiotowych inwestycji pozyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu pomocowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie inwestycji na drodze nr 1609 K planowane jest do końca lipca br., a na drodze 1613 K do końca września br.