Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza, w ramach opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Tymbark oraz Łukowica. Obradom przewodniczył Etatowy Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk.

Celem Narady Techniczno-Gospodarczej jest uszczegółowienie wytycznych dotyczących realizacji zadania publicznego, wykonywanego na zlecenie Starosty Limanowskiego, obejmującego opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na łącznej powierzchni 2 125 ha.