W czwartek 25 czerwca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem posiedzenia była ocena stanu zagrożenia powodziowego, ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożenia pożarowego, ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu limanowskiego jak również ocena stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie letnich wakacji – „Wakacje 2020”.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zespołu jak również przedstawiciele powiatowych służ, inspekcji i straży. Przedmiotem posiedzenia była również kwestia ostatniej powodzi, która nawiedziła nasz region. Pan Starosta przedstawił informację na temat zniszczeń oraz podejmowanych działań, które pozwoliły na przywrócenie stanu umożliwiającego bezpieczne korzystanie z infrastruktury uszkodzonej w trakcie powodzi.